Damayanti, Mesra, and Jirana Jirana. 2018. “Pengaruh Model Pembelajaran Dan Minat Belajar Terhadap Hasil Belajar Kimia Peserta Didik Kelas XI IPA SMAN 1 Tinambung”. SAINTIFIK 4 (1), 47-53. https://doi.org/10.31605/saintifik.v4i1.143.